Energoprofit

Świadectwa energetyczne, audyty, termowizja, doradztwo

Nasza firma:

BDE ENERGOPROFIT
woj. kujawsko-pomorskie,
świętokrzyskie

NIP 661-138-27-26

Telefon: 724 345 679

E-mail: energoprofit@gmail.com

Optymalizacja energii i kosztów - to zadanie na dziś

Wielkość energii zaspokajającej potrzeby związane z użytkowaniem budynku to informacja niezbędna do prawidłowego i oszczędnego gospodarowania ciepłem, a tym samym jego kosztami.
Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej w tym zakresie zostały zapisane w Dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i zostały wprowadzone do polskiego prawa poprzez nowelizację ustawy Prawo Budowlane.

Energooszczędność to korzyści na lata...

Dyrektywa promuje budownictwo energooszczędne, zwiększając jednocześnie świadomość społeczną w zakresie uzyskania oszczędności w budownictwie.